Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
PCA AB 1293


LABORATORIUM

Drodzy Klienci! W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego od dnia 16.03.2020r. do odwołania Centrum Analiz Jakości Środowiska przyjmuje zlecenia jedynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu i w formie bezkontaktowej. Kontakt pod telefonem: 71 320 1547 Kontakt mailowy: bogna.kosyk@upwr.edu.pl lub cajs@upwr.edu.pl

Centrum Analiz Jakości Środowiska (CAJŚ) jest jednostką Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu badań środowiskowych zlecanych przez Klientów.

Centrum Analiz Jakości Środowiska powstało z Uczelnianego Laboratorium Analitycznego (ULA), powołanego w dniu 19 grudnia 1991 roku zarządzeniem Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu jako laboratorium międzyuczelniane. Bezpośredni nadzór nad jednostką sprawował Prorektor ds. Nauki. W kwietniu 2009 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Uczelniane Laboratorium Analityczne przekształcono z jednostki pozawydziałowej w Laboratorium Analityczne, jednostkę działającą w ramach Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W maju 2009 Laboratorium zmieniło nazwę na Centrum Analiz Jakości Środowiska (CAJŚ).